Projekty Babu™

W Babu™ liczy się idea i projekt naukowy, który za nią podąża. Babu bierze pod uwagę każdy zgłoszony Projekt mając na uwadze jego wartość, merytorykę, dane liczbowe, innowacyjność i wpływ na całą ludzkość. Liczy się tylko i aż tyle. Babu przyjmuje, że w kolejnych 15 latach co czwarty projekt biotechnologiczny w obszarze Trzech Filarów (biogerontologia, biologia rozwojowa, medycyna regeneracyjna) będzie wspierany przez Babu™.