Naukowiec

Jak Babu™ ma pomóc naukowcom?
Babu™ wspomaga zgłoszony i zaakceptowany Projekt finansowo i merytorycznie na każdym etapie jego zaawansowania, nadzorując każdy etap prac doprowadzając do pozytywnego wyjścia.
Czym jest Projekt Babu™ i kto może go zgłosić?
To naukowe przedsięwzięcie, od idei zaczynając, a na badaniach przedklinicznych i klinicznych kończąc, charakteryzujące się innowacyjnością i docelowymi korzyściami dla dobra nauki. Projekt może zgłosić każdy: Babu™ znosi ograniczenia wieku, tytułu i dorobku naukowego, rodzaju wykształcenia, pochodzenia czy sytuacji finansowej aplikanta.
W jaki sposób Babu™ wybiera Projekt?
Zgłoszony do wewnętrznego systemu Projekt jest weryfikowany przez docelowo największą na świecie Radę Naukową (SAB), a akceptowany i finansowany przez Radę Nadzorczą (EB), otrzymując finansowanie na poziomie min. 50% całkowitych kosztów.
Jak zgłosić Projekt?
Obecnie Babu™ jest w trakcie tworzenia tzw. Project Submission System (PSS): przystępnego i ujednoliconego systemu zgłoszeń Projektów mającego na celu skrócenie procesu składania aplikacji i skupieniu się wyłącznie na walorach merytorycznych i budżetowych. Zanim PSS zostanie oficjalnie uruchomiony, Babu™ otwiera się na niestandardową formę inicjacji rozmów: zwyczajnie napisz do nas i przedstaw nam swój pomysł, a my na pewno odezwiemy się w przeciągu 48 godzin.
Czy zgłoszony Projekt może wychodzić poza obszar Trzech Filarów Babu™?
Nie, Babu™ skupia się tylko na Trzech Filarach. Jednakże dany Projekt może wchodzić w zasięg więcej niż jednego Filaru (tzw. Projekt interdyscyplinarny).
Czy twórcy Projektu muszą oddać Babu™ część praw intelektualnych lub innych?
Nie, Projekt wspierany przez Babu™ od początku do końca jest własnością twórcy(-ów).
Co to znaczy, że Projekt jest wspierany merytorycznie?
Oznacza to, że Babu™ nie tylko odpowiada na potrzeby finansowe związane z Projektem, ale także nadzoruje jego prace, wspiera naukowców i pomaga w rozwiązywaniu wszelakich problemów pojawiających się podczas jego realizacji.

Zgłoś projekt

Inwestor

Jak Babu™ współpracuje z inwestorami?
Docelowo Babu™ opierać się będzie wyłącznie na prywatnym kapitale, tym samym uniezależniając się od zewnętrznych wpływów i mając pełną kontrolę nad wspieranymi Projektami. Wsparcie to uzależnione jest od wejścia prywatnych inwestorów w jeden lub kilka Projektów jednocześnie oferując zwrot finansowy na poziomie 85% uzyskanego przychodu. Pozostałe 15% inwestor oddaje Babu™ po zakończonym Projekcie. Zarobione pieniądze Babu™ przeznacza na dalszy rozwój Wizji, a także kolejnych Projektów.
Dlaczego inwestor ma wesprzeć Projekt Babu™?
Projekt Babu™ cechuje się obniżonym ryzykiem (dzięki udziałowi Rady Naukowej na pierwszym etapie oceny), innowacyjnością (akceptowane będą wyłącznie najlepsze Projekty tak pod względem impaktu, jak i potencjału komercjalizacji), czasem realizacji (Babu™ stawia sobie za cel zakończenia każdego Projektu do 4 lat od momentu jego akceptacji) i wysokim zwrotem (uzależnionym od poziomu rozwoju i „rewolucyjności” danego Projektu).
W jaki sposób Babu™ wybiera Projekt?
Każdy inwestor może zainwestować w jeden lub kilka Projektów na różnych poziomach wejścia podpisując z Babu™ odpowiednią umowę inwestycyjną, indywidualnie dla każdego Projektu.
Jak wygląda ten unikatowy model biznesowy Babu™?
Zgłoszony projekt staje się Projektem wspieranym przez Babu™ dopiero po pozytywnej ocenie przez największą na świecie Radę Naukową minimalizującą, w sposób demokratyczny, ryzyko każdego zaakceptowanego Projektu. Aby zagwarantować bezpieczeństwo każdego Projektu, non-profitowa Kwatera Główna zmierza do finansowania Projektów w minimum 50% całkowitych kosztów, pomagając naukowcom nie tylko finansowo, ale również merytorycznie. To dodatkowo eliminuje ryzyko niepowodzenia i pomaga kierować każdym Projektem do sukcesu, nawet jeśli innego niż docelowo zakładano. Opierając się głównie na prywatnym kapitale, inwestor Babu™ może inwestować w jeden lub kilka Projektów otrzymując 85% zwrotu zysku Babu™ bazującego na indywidualnej umowie podpisanej z każdym zgłaszającym; zysk ten jest równy wysokości wejścia w Projekt, którego maksymalny okres realizacji wynosi 5 lat. Babu™ skupia się na dwóch głównych rodzajach Projektów: wysoko zwrotowych i tych, które dla innych okazałyby się nieopłacalne. To sukces finansowy tych pierwszych umożliwi Babu™, jak i zainteresowanym inwestorom (również tym z sieci SPINE™) sfinansowanie badań dla tych drugich. To sprawia, że model biznesowy Babu™ łączy w sobie cztery obecnie występujące rozwiązania dla nowych i nowatorskich przedsięwzięć: inkubator, akcelerator, firma crowdfundingowa i firma VC. Dzięki efektowi kuli śnieżnej i reputacji firmy biotechnologicznej o wysokim odsetku pozytywnie zakończonych Projektów, Babu™ ma szansę nie tylko przyspieszyć progres w biotechnologii, ale także zbudować zaufanie.

Zainwestuj z nami

Każdy z nas

Jak Babu™ może pomóc Tobie?

Stary System jest wadliwy; wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Obecny świat wydaje się być obarczony usterkami, z którymi musimy walczyć każdego dnia. Babu™ nie chce i nie zamierza kroczyć wydeptanymi ścieżkami; Babu™ nie zamierza również łatać tych samych dziur. Ciebie i mnie więcej dzieli niż łączy – to jest fakt. Jednak Babu™ zamierza wspiąć się ponad podziały i stać się symbolem, w który wszyscy będziemy mogli uwierzyć. Aby tak się stało, Babu™ chce wskazać nową drogę i zrobi to w odpowiedzi na potrzeby ludzi. Dlatego w tej godzinie Babu™ chce zadać Tobie jedno pytanie: gdybyś mógł wybrać jeden najpilniejszy problem świata, w którym żyjesz – jaki byłby to problem?

W jaki sposób Babu™ chce zrealizować swoją Wizję: tworzenia firmy dla ludzi i z ludźmi?

Obecnie organizacje mówią Ci, jaki problem według nich jest najważniejszy i proszą Cię o wsparcie. Babu™ nie zamierza narzucać Ci problemów i ich rozwiązań. I właśnie dlatego zadajemy to jedno pytanie: wspólnie podejmijmy walkę z tym, co nas niszczy i dzieli, a staniemy się jednym głosem wznoszącym się ponad podziały i wspólnie budującym nową rzeczywistość.

Dlaczego Babu™, firma biotechnologiczna, chce zająć się aspektem pro-społecznym wykraczającym poza główny obszar jej działalności?

Dlaczego nie? Babu™ chce i może wykorzystać swój potencjał do szerzenia idei dobra, idei wspólnego symbolu, a przede wszystkim idei nadziei na lepsze jutro. Dlaczego nie mógłbyś wstać rano i zadzwonić do Babu™ z problemem, który jest dla Ciebie ważny i nie liczyć na to, że może jednak jest ktoś, kto może Ci pomóc? W taką ideę warto uwierzyć.

W jaki sposób ja mogę pomóc Babu™?
Cierpliwości – niebawem Babu™ przyjdzie do Ciebie z konkretnymi propozycjami. Na ten moment dla Babu™ ważne jest tylko to jedno pytanie.
Co oznacza, że Babu™ chce stworzyć Nowy Świat?

Babu™ nie zamierza niszczyć Starego Świata czy nawet go zmieniać. Wiele zmian zaszło za daleko, by można było je cofnąć. Jedyne, na czym możemy się skupić to stworzenie alternatywy – Nowego Świata – nowej drogi, która biegnie równolegle do tej starej. I tylko do Ciebie będzie należał wybór, którą z nich podążysz.

Czy twórcy Projektu muszą oddać Babu™ część praw intelektualnych lub innych?
Nie, Projekt wspierany przez Babu™ od początku do końca jest własnością twórcy(-ów).
Co to znaczy, że Projekt jest wspierany merytorycznie?
Oznacza to, że Babu™ nie tylko odpowiada na potrzeby finansowe związane z Projektem, ale także nadzoruje jego prace, wspiera naukowców i pomaga w rozwiązywaniu wszelakich problemów pojawiających się podczas jego realizacji.

Dołącz do nas