Babu

Dłużej
Zdrowiej
Lepiej

Babu™ to międzynarodowe i niezależne przedsięwzięcie
biotechnologiczne o wymiarze społecznego kapitału celujące
w integrację świata akademickiego i biznesowego.
Scroll Down

Głównym celem Babu™ jest wsparcie merytoryczne oraz finansowe przełomowych Projektów reprezentujące Trzy Filary Babu™.

01

Bg

Biogerontologia

Nauka o procesach starzenia się organizmów.

02

Br

Biologia rozwojowa

Nauka o procesach rozwoju i kształtowaniu się organizmów.

03

Mr

Medycyna regeneracyjna

Nauka o mechanizmach regeneracyjnych (naprawczych) tkanek lub całych narządów.

Prócz innowacyjnej formuły działania w obszarze nauki i biznesu, trzecią i kluczową rolą Babu™ jest zbudowanie firmy dla ludzi i z ludźmi tak, aby cały świat został zaangażowany w postęp i stworzenie Nowego Świata.

Zasada 3x3 Babu™

Babu zbudowane jest i działa na podstawie 3 zasad, które definiują czym jest i czym ma się stać.

3

Filary

Biogerontologia, Biologia rozwojowa, Medycyna regeneracyjna

3

Aspekty

Naukowy, Biznesowy, Pro-społeczny

3

Kierunki

Demokratyzacja, Jednoczenie, Akceleracja

Misja i wizja Babu™

Misja

Przyspieszyć postęp naukowy trzech pokoleń w jedną dekadę.

Wizja

Babu™ budowane jest dla ludzi i z ludźmi.