Zespół Babu™

Zespół Babu™

Kwatera Główna (USA)

Rada Naukowa (SAB)

Filary
1. Biogerontologia
2. Biologia rozwojowa
3. Medycyna regeneracyjna

Rada Nadzorcza (EB)

Steve Liebich

Chief Executive Officer

Patrick Hurley

Chief Financial Officer

Zespół Babu™

Światowe oddziały Babu™

Babu™ Polska

Magdalena Wojda

Project Manager

Barbara Szulc

Lead Project Manager

Adam Plesiak

Business Development Officer

Agnieszka Kowalska

Scientific Communications Officer

Magdalena Treger

Chief Legal Officer