KBHB

Niemiecko-austriacka koalicja naukowców tworząca platformę leczenia komórkowego opartej na rybosomach. Przesuwając granicę możliwości współczesnej biotechnologii i naszego rozumienia genetycznych mechanizmów poznawania chorób KBHB zgłosiło swój Projekt do Babu™, by wykorzystać nowo powstałą platformę do leczenia rzadkiej i nieuleczalnej choroby, pęcherzowego oddzielania się naskórka (łac. epidermolysis bullosa, EB). Choroba ta, a dokładnie jej wariant EBJ, kończy się wczesną śmiercią dziecka, rzadko pozwalając chorującym na nią małym pacjentom dożyć wieku dorosłego. Tylko 1,000 pacjentów na świecie choruje na tę odmianę EB. Projekt nie podlega standardowej ocenie efektywności finansowej ze względu na znikomy potencjał komercjalizacji. Projekt jest realizowany w ramach działań na rzecz poprawy warunków życia ludzi i postępu w medycynie.  Babu™ podjęło się zadania pomocy w realizacji tego Projektu do końca.

Date: