Wizja Babu™

Sześć założeń

Siedem reguł

Dziewięć cnót

Dekret Wizji

Babu™ ma stać się symbolem. Symbol ten ma obudzić nadzieję. Nadzieja z kolei ma rozpalić płomień, by ten oświetlił ścieżkę do Nowego Świata zbudowanego na zmianie. Największa zmiana dokonuje się w momencie jedności, gdy ludzie jednoczą się ponad to, co ich dzieli i wspólnie rozwijają to, co ich łączy. Dlatego prawdziwym wyrazem symbolu Babu™ jest dobroć. Wspólnie budując Babu™ budujemy symbol dobroci, który każdy ma prawo poprzeć lub odrzucić. Wizja Babu™ to wybór i alternatywa dla świata, który już znamy.

Te Sześć Założeń, Siedem Reguł i Dziewięć cnót Babu™ to wskazówki i konkretne wytyczne, na podstawie których ma ono zamiar się rozwijać. To przede wszystkim wartości firmy, która prócz twarzy nowoczesnego biznesu i nauki, ma twarz firmy będącej dla ludzi.

1. Babu™ będzie dostępne ludziom na całym świecie.

Budując oddziały w niemal każdym kraju na świecie, Babu™ przybliży się do ludzi i umożliwi im wspólne budowanie “ludzkiej firmy”.
 

2. Babu™ jest firmą pro-społeczną o zdrowym kapitalizmie.

Uzyskując duży zysk i dzieląc się nim z ludźmi, którzy go wsparli w oparciu o wspólny cel, taka firma zapoczątkowuje efekt kuli śnieżnej w kierunku zdrowszego kapitalizmu z myślą o drugim człowieku.

 

3. Babu™ wprowadza uniwersalizm oraz centralizację idei do nauki i biznesu.

Babu™ nie kieruje się sztywnymi ograniczeniami przyjętej stratyfikacji społecznej: każdy może być naukowcem lub przedsiębiorcą, lub aktywistą, lub też pacjentem - dlatego w Babu™ króluje idea i brak uprzedzeń.

 

4. Babu™ rozwija się jako firma biotechnologiczna non-profit osadzona w konstrukcie społecznym.

Zbudujmy Babu™ dla ludzi i z ludźmi.

 

5. Babu™, oparte o swoje Trzy Filary, postara się wyleczyć nieuleczalne choroby: te często występujące, i te rzadkie.

Nie na każdej chorobie i nie na każdym wynalazku można zarobić, ale każde lekarstwo i każda technologia stają się bezcenne dla choćby jednego uratowanego życia.


 

6. Babu™ stanie się symbolem pokazującym alternatywne podejście do nauki, biznesu i rozwiązywania problemów społecznych.

Symbol jest silniejszy od jakiejkolwiek twarzy, a na rangę symbolu godnego zaufania ludzi Babu™ musi sobie zapracować i nigdy nie zejdzie ze swej drogi.

1. Prywatyzacja, decentralizacja i indywidualizacja przemysłu biotechnologicznego.
2. Uniwersalizm - liczy się każdy i każdy wnosi coś liczącego się.
3. Centralizacja i faworyzacja idei.
4. Platformizacja.
5. Akceleracja postępu.
6. Zdrowy zysk i zdrowe społeczeństwo.
7. Globalny inkubatoryzm i ochrona praw twórców.
1. Dobroć
2. Bliskość
3. Rewolucjonizm
4. Altruizm
5. Opieka
6. Postęp
7. Wolność
8. Dobrobyt
9. Nadzieja

Rdzeń Babu™

Zobacz czym rdzeń Babu™ różni się od pozostałych.

Firma Biotechnologiczna o Charakterze Pro-społecznym
Babu™ staje się firmą biotechnologiczną o charakterze pro-społecznym, co oznacza, że dwa obszary działań Babu™ - biznesowy oraz naukowy - wspierają jego trzeci aspekt: działania dla dobra publicznego.
Unikatowy model biznesowy
Model biznesowy Babu™ skupia w sobie elementy pięciu obecnie ustabilizowanych modeli biznesowych: akceleratorów, inkubatorów, firm crowdfundingowych oraz hedgefundingowych i firm VC. Tworząc unikatowy modus operandi Babu™ wspiera swoje Projekty dwustopniowo: merytorycznie oraz finansowo, przy czym zmierza do pokrywania minimum 50% całkowitych kosztów Projektu (aż do docelowych 100%).
Jednoczenie kilku grup społecznych
Babu™ bardzo poważnie podchodzi do swoich Trzech aspektów: demokratyzacji, jednoczenia, akceleracji. I model biznesowy Babu™, i jego Wizja opierają się głównie na drugim aspekcie. Dzięki swoim działaniom, Babu™ dąży do asymilacji trzech grup ludzi: inwestorów, naukowców i pacjentów (oraz osób z nimi związanych), gdzie jedna osoba może reprezentować jedną lub wszystkie trzy grupy jednocześnie.
Niezależność finansowa
W pierwszej kolejności Babu™ zmierza do oparcia swoich pierwotnych działań wyłącznie na prywatnym kapitale. Następnie, skumulowany zysk z zakończonych Projektów pozwoli Babu™ na zbudowanie własnej finansowej autonomii potrzebnej do realizacji kolejnych celów.
Pomoc Za Wszelką Cenę - Nie Istnieją Projekty Nieopłacalne
Zgodnie z powyższymi elementami modelu biznesowego Babu™, głównymi beneficjentami jego działań są naukowcy (skończony Projekt), pacjenci (nowa terapia lub technologia) oraz inwestorzy (wysoki zwrot finansowy z Projektu o obniżonym ryzyku i w miarę szybkim okresie oczekiwania). Samo Babu™ będzie budowało swój kapitał wyłącznie pośrednio: częściowy zwrot z zysku, inwestycje strategiczne, kampanie non-profitowe. Jednak to wystarczy, aby Babu™ mogło zapewnić sobie odpowiednie środki na opłacenie tych Projektów, które mają szansę uratować ludzkie życie, lecz z punktu widzenia tzw. “Big pharma” są one nieopłacalne finansowo. Dla Babu™ takie podejście jest niedopuszczalne: dlatego będzie ono wspierało Projekty dla wielkich rzeczy o olbrzymim zwrocie i Projekty dla wielkich rzeczy o nikłym zwrocie finansowym, lecz bezcennym zwrocie dla pacjentów.
Zasada perpetuum mobile
W nawiązaniu do poprzednich cech szczególnych Babu™, mają one w ostatnim równaniu doprowadzić do zbudowania zaufania: zaufania naukowców, inwestorów i -  najważniejsze - pacjentów oraz wszystkich innych potrzebujących ludzi. Będzie to równoznaczne z wprowadzeniem w życie zasady perpetuum mobile: jeden Projekt wybrany i wsparty przez Babu™, który przyciągnie uwagę jednego lub więcej inwestorów, ma szansę zakończyć się powodzeniem merytorycznym i finansowym - nowa terapia lub technologia dla pacjentów i zwrot inwestycji dla inwestorów (którymi również mogą być sami pacjenci). Dzięki temu, kolejne Projekty przyciągną większą uwagę już zaznajomionych oraz nowych naukowców i inwestorów. Innymi słowy, sukces jednego Projektu zbuduje zaufanie jako fundament dla kolejnych Projektów.
Równoległe inwestowanie
Babu™ wybiera i wybierać będzie Projekty bardzo ostrożnie. Jednak z każdym rokiem przełomowych Projektów będzie coraz więcej, a to oznacza, że Babu™ już na ten moment wprowadza zasadę równoległych inwestycji - innymi słowy jeden inwestor może zainwestować w więcej niż jeden Projekt Babu™ i jeden Projekt może mieć więcej niż jednego inwestora. Dzięki temu, Babu™ praktykuje swój trzeci aspekt: przyspieszenie (akcelerację) postępu naukowego.
Największa Demokratyczna Rada Naukowa Świata
Babu™ buduje największą Radę Naukową (SAB) na świecie, złożoną dokładnie ze 100 Członków reprezentujących odpowiednio Trzy Filary Babu™. Temu celowi przyświecają trzy główne argumenty: 1) decyzje naukowe Babu™ pozostaną w większości demokratyczne, 2) wybrane Projekty będą miały większe szanse na osiągnięcie sukcesu i tym samym kształtowanie współczesnej biomedycyny, a 3) inwestorzy Babu™ otrzymają Projekty o znacznie obniżonym ryzyku wejścia.
Trzy Filary
Każdy zewnętrzny Projekt Babu™ reprezentuje jeden z jego Trzech Filarów. Ogniskowanie działań, szczególnie tak skomplikowanych i wielkich jak działania biotechnologiczne, wymaga sprecyzowania kierunku i trzymania się go za wszelką cenę.
Wizja Babu™
Wizja Babu™ jest zamknięta w Dekrecie dopełniając trzeci aspekt Babu™ skupiony na działaniach pro-społecznych, których główne cele są następujące:
  • Babu™ zostanie zbudowane dla ludzi i z ludźmi. 
  • Babu™ zamierza podarować ludziom nadzieję na lepsze jutro udowadniając, że zjednoczeni pod jednym symbolem ludzie mogą zapomnieć o tym, co ich dzieli.

Listy od założyciela

Letter #1

Revolution's at the corner

There is much to change in this world. Ever since I was born I have set my aim not at doing things, but at changing them. It’s always about the next revolution. Why should I dream the regular dream if I can dream flying above the Old and welcoming the New? With Babu™, I am not only flying high, but also different: change what must be changed and build what has never been built. With faith in my heart and greatness on my mind, I swear this shall come.

I first thought of Babu™ when I was a sophomore at college. Back then, it was about an idea of an independent and non-profit biotechnological institute for the greats and the braves. Hopelessly participating in my professor’s everyday routines for striving to keep themselves afloat, I was digging a grave for my own childhood dreams. How can one spend one third of their lives soldering their names in the places of prestige just to dedicate the rest attempting to not be forgotten? Is this what it means to be born with the talent for bringing change, especially in biology and medicine, just to watch it float down in the endless river of reputation? This must be changed and this was the main driving force for me when giving life to Babu™. Your age, your resume, your wealth, your network, and your unsoldered name cannot stop your brilliant mind from delivering change to the world. Not on my watch! No matter if you are 15 or 95 – as long as you bring a cure or a change to the table, and as long as they are good, there will be something out there to help you bring it to people, no matter the cost. This something is Babu™. ​

Because science is not slow, the most pivotal point of science is at the idea’s conception. The setup and procedures after take some time, but do you know what absorbs time the most? Money. Money, money, money. And people. Some are for you and your idea and some are against. This is the way it always was and this is the way it always will be. But not in Babu™. No more applying for grants and waiting months to receive a partial of what likely should have been yours from the moment when your own revolution was born. No more angry and proud people surrounding your idea with their own broken wall of fame. I used to think that the Old Guard was the problem. Now I’ve changed that notion a bit: people belonging to both, the Old and New Guard, can be good or evil, progressive or regressive, for or against. It’s not about fighting the Old Guard and supporting the New one. It’s about choosing the people from both groups to work with and deliver change, to build a New World, to cure the incurable, and to make Babu™ the symbol it deserves to be.

Letter #2

Democracy

Babu™ will become more than a large biotech institution. Babu™ will become a symbol. It will become a symbol for the revolution it will create. In the world of giant corporations, only another huge corporation can change the game and bring people together. This will be the starting point. However, it will take more than an anti-establishment entity to emerge; this is not enough to build a New World. Upon the ashes of the old thinking, Babu™ will finally become the symbol it deserves to be. This Revolution starts with Democracy.

Science is not slow; it is a lack of money and people that slow it down. By the end of the day, it is the idea that really counts. But in the current system it does not. The father of an idea approaches other people who find 100 arguments for why this idea will not work and only one reason why it should be done. They are entangled in the oldest pattern of thinking: progress is good as long as it is slow. This is the only way they find to maintain the world by maintaining themselves. In reality, if that proportion was flipped, we already would have most of our answers to living longer, healthier, and better.

Babu™ listens to EVERYONE. It’s the idea that counts and Babu™ wants to count them as many as they come as long as they are amazingly unique. No matter if you are 12, 20, 40, or 80 – if your scientific idea falls into at least one of the Three Pillars and its truly ground-breakingBabu™ will fund it, Babu™ will lead it to completion, Babu™ will protect it. Babu™ is non-profit and will act as a household name as a scientific stronghold. Not only is every idea safe with Babu™, but if it’s good, it will be good for everyone.

Imagine this. You are a 15-year old student from Iran or an 80-year old Harvard professor. You know that no matter who you are, if you’ve got a Babu™-size scientific idea, you submit it through its special Project Submission System (PSS) and let the world’s biggest Scientific Advisory Board (SAB), eventually composed of exactly 100 Members, decide whether or not Babu™ wants to take care of it. If it does, your well-thought idea becomes a Babu™ Project. Because Babu’s™ money comes mostly from private sources, it has financial flexibility and freedom that governmental and other traditional funds don’t. And because it funds your Project between 50 to 100% of total costs simultaneously providing scientific and essential support, your Project takes 2-3 years instead of 10 to come to completion. No matter the final result, as long as it is successful everyone wins: the investors get their extremely high return of investment, the scientists have their Project done, Babu™ gets its cut and becomes the protector of the idea, and the patients – they get their next miracle. Now imagine that anyone can be a donator and everyone can become a Babu™ investor. Also keep in mind that each SAB Member has only one vote and 32 Members per Pillar makes each submitted idea not only properly assessed, but it’s the democratic nature of the PSS that secures… well, everything. ​

Sounds like a plan?

Letter #3

Unity

In the previous letter I asked you to imagine that anyone in the world of Babu™ can become a donor. an investor, or both. But this is not enough to truly accelerate progress or to build a New World. Frankly, this is just a beginning. This world has been operating according to the same old schema for millennia: one becomes a scientist, one builds buildings, and the other sells lilies by the river. People have had the presumptive recognition, a subconscious sixth sense, that there was a higher purpose for humanity to ride along. Most likely, there is more than one purpose, differently defined for each individual. Babu™, however, is developing a higher purpose on its own and this time the entire world will be asked to participate. The higher purpose is unity.

One approach is BINOS™. With BINOS™ (Babu’s™ International Network of Science) each and every interested scientist will be part of a platform uniting them under the wings of Babu™; offering support in their research, no matter how small or big. For the first time, you will be able to find your last missing reagent, well-functioning RAMAN spectrophotometer, or a lab space to finalize your research. Your colleague from Italy, or maybe from Japan, or the Netherlands, who is also your Babu™ colleague and a BINOS™ member, may give you his or her helping hand. No charges or fees, no affiliation requirements – only guidance and secured mentoring from everyone to everyone – welcome to BINOS™. ​

Another approach is SPINE™. With SPINE™ (Scientific Parallel Investors Network Elite™) everyone becomes a Babu™ investor. No matter how big or small your next investment will be, pooled with other SPINE™ investors’ capital, it becomes one, making you all biotech investors! You may be a patient who benefitted from what Babu™ or its associates have brought to you; you may be an accredited investor who knows this game’s rules; you may be a scientist or anyone else in this world – we all are Babu™ family!

Another, but surely not the last approach is our common goal: to live healthier, longer, and better. If we all contribute, is there a greater glory for the modern man? For man in general? We can and we will welcome the times in which the demarcation line between different social roles blends in. Where everything that’s about biomedicine, cures, patients, wellness, and science is homed in the warm arms of one company, one institute, one symbol it deserves to be - Babu™.

Letter #4

Acceleration

Babu™ democratizes. Babu™ unites. Babu™ also accelerates. This was the main and first drive to start Babu™ after all – to truly accelerate science. This is a big one, because even if the system of reviewing could be quickened and re-organized, even if people could be united under one flag and one symbol to work for science and to work for each other, it is the work part that is the pivotal element in the machinery of change that Babu™ has initiated. And it’s not really about making things work, because they already do, ;it’s about changing their trajectory and their acceleration.

In the previous letter I mentioned the two huge platforms of Babu™: BINOS™ and SPINE™. They both complement the unity and acceleration virtues. However, as long as BINOS™ does indeed unite all scientists, it is SPINE™ that not only redraws the social lines, but magnificently accelerates science through business and vice versa. But how exactly does it do so?

SPINE™ is designed to let anyone invest in Babu’s™ Projects by pooling each and every source’s monetary input and dedicate it to one or more Projects. It will matter no more how much you invest, how big your checking account is, how experienced as an investor you are. Maybe a member of your family is a patient suffering from a disease Babu™ wants to cure. Maybe you are that patient. Maybe you are a concerned citizen of the world and you just want to be a part of something bigger. Maybe you are a savvy businessman who simply wants to invest. It doesn’t matter who you are and what you do – you are common-denominator-ed for Babu’s™ Projects and their support; there is no one below and no one above. You all become Babu’s™ investors, science supporters, biotech entrepreneurs, and good-doing people. ​

These investors who commit to Babu™ commit to create the true perpetuum mobile in science and business. In the beginning there are two investors and one Project belonging to one scientific group dedicated to one disease and producing one cure. If this Project ends up with success, it produces the cure, laureates the researchers, and brings back revenue to the investors and to Babu™. The investors will come back with more money, greater trust, and a bigger group of friends. More financial input equals more Projects supported equals more cures and new technology produced equals more people saved. Babu™ generates more and more financial capital so that it becomes independent from external funding and brings on more and more of its internal Projects, builds own labs and incubators, expands in its non-profit roots, and does more good for the people.

Where most companies suffer from the destructive effect of entropy, Babu™ will prove that it reverses entropy. It will be expanding, but with expansion will come condensed greatness not outweighed by costs and losses. It will become the first company delivering its promise without becoming obsolete. What awaits Babu™ is true greatness which will come with the mission to help people and enlighten their path to the better future of a New World guided by Babu’s™ Vision. And everything started with a need for progress.

Letter #5

“Money & people,” this is how I started this series of my personal letters. Because it’s always about the next revolution, even if it means to stand face to face with the Old Guard.

Different revolutions were raised in the history. Many past revolutions lashed out blindly, creating enemies and calling for their destruction. But many times, those “enemies” were merely targeted due to the volatile zeal and blind convictions by the respective “revolutionaries”. However, no revolution has ever had such a focus on what needs to be changed with as much certainty as Babu™. There will be no rampant fervor with an undirected message of change; only focus and determination.

The Old Guard is not the enemy and often it is not even a group of people. It’s a pattern of thinking: “progress is good so long as it is slow.” This mentality mixed with “progress should support my aims, my ego, and my expectations” create the modern (and ancient) Old Guard definition. Unfortunately, many names in entrepreneurship, science, finances, and new technology fall into this definition of the Old Guard; they always have been. But if Babu™ could change that by giving people a common goal and a vision worth fighting for, then even some of the Old Guard would change their pattern of thinking and accept the revolution that Babu™ starts.

It’s a peaceful revolution. It is about to introduce a privatization and decentralization of the biotech market with one dedication: DO IT FO PEOPLE and DO IT WITH PEOPLETherefore, Babu’s™ Vision and its revolution is axed around privatization of the biotech market within the social construct where they both aid and complement each other. Babu’s™ Vision is built around Six Claims and Nine Virtues. They are supported by Seven Rules of Babu’s™ Science. The Claims and Rules will be introduced and described elsewhere, but it is noteworthy to count down the Nine Virtues which hold and will hold everything together when it comes down to the world’s new future built by Babu™:

Goodness – Revolutionism – Guardianship – Freedom – Closeness – Pro-societism – Progress – Wellness – Hope
There is no room for half-measures. There is no room for passive observance anymore. This world, the way as it is today, has no predicament to sustain its trajectory. With Babu™, things will change forever – this is not a promise – it’s the fact.