Struktura Babu™

Kwatera główna

Kwatera główna

Główny oddział Babu™ zlokalizowany w Nowym Jorku nadzorujący wszystkie działania i główne zamierzenia Babu™ oraz jego Wizji. Kwatera Główna jest domem dla Rady Naukowej i Rady Nadzorczej.

Rada Naukowa (ang. Scientific Advisory Board) to główny organ naukowy Babu™, którego celem jest demokratyczna weryfikacja i wybór zgłaszanych Projektów na podstawie właściwych kryteriów oceny Babu™. Jedyna taka Rada Naukowa na świecie: docelowo złożona dokładnie ze 100 Członków, specjalistów w zakresie Trzech Filarów Babu™, reprezentujących każdy Filar w liczbie 32 Członków i jednego nadzorującego Generała. Wszystkie Trzy Filary reprezentowane są przez Głównego Generała, który jest jednocześnie Chief Scientific Officer (CSO) będący członkiem Rady Nadzorczej.

Scientific Advisory Board SAB

Rada Nadzorcza (ang. Executive Board) to główny organ decyzyjny Babu™ zatwierdzający pozytywnie wyselekcjonowane Projekty przez Radę Naukową i podejmujący decyzje finansowe. To Rada Nadzorcza wytycza główne kierunki strategiczne Babu™ i trzyma pieczę nad integracją wszystkich najważniejszych działań. Oba organy, Rada Naukowa i Rada Nadzorcza, pozostają od siebie niezależne.

Światowe oddziały Babu™

Światowe oddziały Babu™

Babu™ budowane jest na modelu wertykalno-horyzontalnym, w którym główne decyzje zapadają w Kwaterze Głównej, aby mogły je realizować tzw. spółki zależne, czyli oddziały Babu™ budowane w każdym regionie świata, reprezentujące potrzeby danego kraju i współpracujące z zamieszkującymi ich ludźmi. W ten sposób Babu™ będzie mogło nieść pomoc na dużą skalę i wsłuchać się w głosy wielu ludzi.

Pierwszy zależny oddział Babu™ powstały na terenie Polski w marcu 2022 roku.