Wewnętrzny rozwój Babu™

Babu™ buduje i będzie budowało swój most między nauką a światem prywatnych funduszy dzięki kilku mechanizmom, systemom i własnym platformom. Powstają one w tym momencie, a niektóre z nich zostaną uruchomione już wkrótce.
w

Wewnętrzny rozwój Babu™

BINOS™

BINOS
Co to jest?

BINOS™ to projekt  międzynarodowej cyfrowej platformy współpracy dedykowanej naukowcom i adeptom nauki pochodzącymi z przemysłu i świata akademickiego. Ma ona ustanowić największą sieć komunikacji i wsparcia naukowego opartej na wzajemnej pomocy oraz budowaniu niezależnego prestiżu naukowego. Niezależnie od kraju pochodzenia, wieku, doświadczenia czy tytułu naukowego, każdy członek sieci BINOS™ ma prawo do darmowego dostępu i korzystania z BINOS-a™, stając się nie tylko członkiem tej platformy, ale także współtwórcą Babu™

Czemu to ma służyć?
Naukowcy reprezentujący wszystkie nauki stosowane i teoretyczne powinni mieć dostęp do sieci, w której mogą pomóc sobie wzajemnie zgodnie z myślą “Ja pomogę tobie dzisiaj, byś ty mógł pomóc mi jutro”. Dzięki temu członkowie sieci BINOS™ będą pomagali lub uzyskają pomoc w jednej z sześciu kategorii:
  1. Mentoring
  2. Networking
  3. Rozwiązywanie problemów
  4. Wyposażenie techniczne
  5. Wsparcie laboratoryjne
  6. Udostępnianie placówek badawczych
W zamian członkowie BINOS-a™ otrzymają nie tylko precyzyjną i dobrowolną pomoc, ale także zbudują jedyny taki na świecie BINOS™ Experience (BE™) - niezależny i demokratyczny współczynnik oceny naukowca, docelowo respektowany na całym świecie. BE™ mierzyć będzie czy, jak i ile razy pomogłeś komuś, kiedy mogłeś to zrobić.

BINOS™ staje się w ten sposób jednym z głównych narzędzi wykonawczych Babu™. Babu™ stworzyło BINOS-a™, aby BINOS™ mógł pomóc Babu™ zrealizować swoją Wizję.

naukowców na świecie

odkrywczej pracy

Wewnętrzny rozwój Babu™

SPINE™

Co to jest?

SPINE™ to platforma inwestycyjna Babu™, której głównym celem będzie umożliwienie każdemu na świecie inwestycję w jeden lub kilka Projektów Babu™, niezależnie od wielkości inwestycji. SPINE™ prezentować będzie wszystkie obecne Projekty, które zostały oficjalnie zaakceptowane przez Radę Naukową i Nadzorczą, ale które jeszcze nie zostały całkowicie sfinansowane. Od chwili uruchomienia SPINE-a™ każdy będzie mógł zostać inwestorem Babu™.

Czemu to ma służyć?

Babu™ nie zawsze będzie miało możliwość sfinansować zaakceptowany Projekt od razu lub w potrzebnej kwocie. SPINE™ ma za zadanie połączyć wszystkie trzy powiązane grupy społeczne: naukowców, inwestorów oraz pacjentów. Wyobraź sobie chorobę, na którą choruje ktoś z twojego otoczenia, a Babu™ właśnie podjęło się wesprzeć twórcę lub twórców Projektu, który ma szansę uratować bliską Ci osobę. Dzięki SPINE™ będziesz mógł jej pomóc inwestując w konkretny Projekt, samemu jednocześnie stając się prywatnym inwestorem Babu™. W jednej chwili twórca, inwestor i pacjent połączeni są kilkoma wspólnymi nićmi, a jedną z nich jest SPINE™. 

w światowym rynku biotechnologicznym

ludzkości inwestuje na prywatnym rynku

Wewnętrzny rozwój Babu™

PSS

Co to jest?
Każdy zewnętrzny Projekt zostanie zgłoszony, zapisany i oceniony na własnym systemie operacyjnym Babu™: Project Submission System. PSS to bijące serce Babu™ oraz główne narzędzie pracy dla Członków Rady Naukowej i Rady Nadzorczej.
Czemu to ma służyć?

Dzięki właściwemu działaniu PSS zostanie zachowana jedna z głównych wartości, którą kieruje się Babu™ - demokracja. To PSS sprawi, że proces zgłoszeniowy Babu™ stanie się jednym z najkrótszych i najbardziej przyjaznych w świecie biotechnologii i finansowania działań naukowych. Pozwoli również zautomatyzować i zhierarchizować działania i Rady Naukowej, i Rady Nadzorczej, a także kontrolować każdy krok podejmowany w każdym Projekcie Babu™. 

średni czas oczekiwania na przyznanie grantu naukowcom przez NIH

górny limit przyznanego grantu przez NIH na nowe projekty na dwa lata